Úvodní strana Mapa webu Odkazy Kulturní přehled Kontakty
 Základní informace
 Zprávy z OZ
 Jak to vidíme my?
      - Mimo jiné
      - Zasedání 15.11.
      - První zasedání
 Fotogalerie
 Zastupitelstvo
 Návštěvní kniha
 Sport a volný čas
 Internet a DVB-T
 SMS zdarma
 » Leletice
 » Vacíkov

Jak to vidíme my ?


Mimo jiné...

.....mimo jiné jsme také předložili několik projektů na zařazení do rozpočtu obce pro rok 2007 (jak jsme byli úspěšní a čeho se tyto návrhy týkají, se dozvíte, jakmile bude zveřejněn rozpočet na rok 2007).

.....mimo jiné jsme se snažili iniciovat vznik dvou výborů (dle výkladu pana starosty komisí). Na vysvětlenou: výbory vycházejí z iniciativy členů zastupitelstva, komise vznikají jako poradní orgán starosty a sám je jmenuje.

     První výbor pro sport, volný čas a turistiku si kladl za cíl zastřešovat sportovní, tělovýchovné a volnočasové aktivity v našich obcích. Měl například sledovat stav a využití sportovišť, předkládat návrhy na jejich rozvoj a sledovat efektivitu takto vynaložených investic... Měl vyhodnocovat požadavky jednotlivých skupin (fotbal, volejbal, aerobik, cvičení pro malé děti,.) a předkládat je jako návrhy zastupitelstvu. V neposlední řadě mělo být náplní tohoto výboru připravit plán na oživení sportovních a turistických aktivit v našem mikroregionu (například budoucí vytyčení cyklostezek...). Sportovní aktivity se v naší obci v poslední době nebývale rozvíjejí, a proto si myslíme, že by bylo zapotřebí vytvořit výbor, který by toto zastřešoval a koordinoval.

     Druhý výbor pro životní prostředí měl za cíl vytvořit koncepci  péče o tzv. ostatní plochy obce, vymezit území zvýšené ochrany obecních pozemků  ve spolupráci s ekology. Také vytipovat a určit pozemky obce vhodné k zalesnění a tím přispět k rozšiřování rozlohy obecních lesů, atd. K naplnění těchto cílů, zejména jejich zafinancování, jsme předpokládali maximální využití dotačních programů, a to zejména ze zdrojů Ministerstva zemědělství “Program rozvoje venkova 2007/2013”(EAFRD, LIFE+), a také případně ze zdrojů Středočeského kraje.

     Bohužel jsme nenašli pro zřízení výše uvedených  výborů (komisí) dostatečnou podporu u ostatních členů zastupitelstva.   Dopadli jsme jak sedláci u Chlumce, ale dozvěděli jsme se jednu užitečnou radu :”Kdo chce pracovat,  může i bez komisí..”.

     Mimo jiné je škoda, že jsme nedostali nějaký ten měsíc na zkoušku, abychom ukázali, jak to “s těmi komisemi pro komise je...”.© 2006-2008 Zeman J.