Úvodní strana Mapa webu Odkazy Kulturní přehled Kontakty
 Základní informace
 Zprávy z OZ
      - 27.03.2008
      - 17.01.2008
      - 13.12.2007
      - 25.10.2007
      - 30.08.2007
      - 28.06.2007
      - 14.05.2007
      - 26.04.2007
      - 01.03.2007
      - 17.01.2007
      - 19.12.2006
      - 15.11.2006
 Jak to vidíme my?
 Fotogalerie
 Zastupitelstvo
 Návštěvní kniha
 Sport a volný čas
 Internet a DVB-T
 SMS zdarma
 » Leletice
 » Vacíkov
Informace ze schůze OZ Hvožďany konaná 19. 12. 2006

 

 

  1. Zahájení, volba návrhové komise,ověřovatelů zápisů
  2. Jmenování inventarizační komise ve složení  Kramosil,Malý, Mgr. Křečková,  Mgr. Weinfurterová, Mgr.  Juračková, Mgr. Vinšová, Ing. Čabrádek, Trefný, Jaroš, Balková, Zeman, Matoušková, Neuwirth.  
  3.  Dojmenování  za  člena přestupkové komise a to pana Jiřího Šťástku, Hvožďany Ustanovení povodňové komise obce předseda Kramosil, místopředseda Malý, členové – Trefný, Ing. Čabrádek, Jaroš, Zeman, Tůma St., Štástka, Burian Leoš, Koubek Jan , zapisovatelka Matoušková , úkol – revidovat povodňový plán obce
  4. Rozpočtové provizorium   obecního rozpočtu na leden a únor 2007. V oblasti příjmů a výdajů 800 tis. měsíčně. V těchto prostředcích nejsou zahrnuty dotace na výstavbu chráněných bytů. 
  5. Stanoven termín pro konání veřejných schůzí  19.1. 2007  Roželov –Mýta.

                                                                                 20.1.2007 Leletice

                                                                                 13.1.2007 Vacíkov

7.  Dopis TERANO CA  s.r.o. – bude předložen JUDr. Havlenovi, aby vypracoval odpověď, na    příštím jednání  zastupitelstva bude  návrh přednesen zastupitelům.

8.  stanovení ceny za odvoz TKO na r. 2007

     stanovení poplatku na sběr plastů, nebezpečného odpadu, za sklo a papír   100 Kč na domácnost na rok

9.  odkup pozemku Hvožďany –„Kouty“  od p. Trefného a p. Archalousové parc. č. 67/2, plocha 93 m2   za cenu 21,- Kč  v částce 1953,- Kč. Obec ponese veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

10. žádost p. Karla Čecha  o prodloužení pronájmu pozemku u čp. Hvožďany 09 – odsouhlaseno na dobu 5 let za stávajících  podmínek

11. žádost p. Jana Koubka o prodloužení pronájmu pozemku u čp. 63 – odsouhlaseno na dobu pěti let za stávajících podmínek.

12. příspěvek na provoz prodejny ve Vacíkově, v Pozdyni – zastupitelstvo bude řešit  v I. Q 2007

13. Dojmenování člena kulturní komise – p. Pechara.

14. stížnost nájemníků v čp. 160 a 161 – záležitost byla předána odborné nezávislé firmě ke zpracování posudku. S výsledkem budou seznámeni všichni nájemníci.

15. zpráva zalesňovací komise – za stávajících dotačních podmínek není reálné uskutečňovat zalesnění zemědělsky obdělávaných půd.

 


© 2006-2008 Zeman J.