Úvodní strana Mapa webu Odkazy Kulturní přehled Kontakty
 Základní informace
 Zprávy z OZ
      - 27.03.2008
      - 17.01.2008
      - 13.12.2007
      - 25.10.2007
      - 30.08.2007
      - 28.06.2007
      - 14.05.2007
      - 26.04.2007
      - 01.03.2007
      - 17.01.2007
      - 19.12.2006
      - 15.11.2006
 Jak to vidíme my?
 Fotogalerie
 Zastupitelstvo
 Návštěvní kniha
 Sport a volný čas
 Internet a DVB-T
 SMS zdarma
 » Leletice
 » Vacíkov

  Informace ze schůze OZ Hvožďany konaná 17.1. 2008

   

   

  1.  Bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č. 4

   

  2. Byl projednán  a schválen návrh smlouvy o závazku veřejné služby   ve veřejné linkové osobní dopravě  pro správní území Březnicka v zastoupení města Březnice, navýšení o 0,80 Kč / km 

   

  3. Byl projednán a schválen  finanční dar  pro Ústav sociální péče Suchomasty  ve výši 1000 Kč určený pro  bývalého občana p. Josefa Bendu..

   

  4. Byl projednán návrh na koupi fekálního přívěsu ve výši 130.000 Kč + DPH.

   

  5. Projednání došlých žádostí

  Renata Dušková –  prodloužení doby nájmu na byt v domě čp. 6. prodloužen na dobu jednoho roku za stejných podmínek jako v předchozí smlouvě. 

   

  6. Bylo projednáno  rozdělení likvidačního zůstatku  Svazku „Doprava 99“ pro Obec Hvožďany  ve výši 4.015,- Kč.

   

  7. OZ vzalo na vědomí konání zápisu dětí do ZŠ Hvožďany  dne  25.1.2008.

   

  8. OZ bylo informováno o setkání s Philipem Coylem v Rokycanech o zamýšlené výstavbě radarové stanice .  

   

  10. Dále byly projednány  žádosti p. Ing. Zdeňka a p. J. a M. Krauskopfových o možnosti prodeje pozemků v k. ú. Roželov a Leletice. Bylo rozhodnuto, že proběhne místní šetření  za účasti zastupitelů z jednotlivých částí obce a starosty obce ,  bude rozhodnuto na příštím zasedání. Také bude prověřena stížnost na vyčištění strouhy u chat v Leleticích.

   

  11. Dále bylo hovořeno o parkování nákladních vozidel na veřejných  prostranstvích . Na příštím zasedání starosta obce předloží návrh  novely vyhlášky o místních poplatcích- poplatek z  parkování nákl. vozidel včetně vymezení míst k parkování.

   © 2006-2008 Zeman J.