Úvodní strana Mapa webu Odkazy Kulturní přehled Kontakty
 Základní informace
 Zprávy z OZ
      - 27.03.2008
      - 17.01.2008
      - 13.12.2007
      - 25.10.2007
      - 30.08.2007
      - 28.06.2007
      - 14.05.2007
      - 26.04.2007
      - 01.03.2007
      - 17.01.2007
      - 19.12.2006
      - 15.11.2006
 Jak to vidíme my?
 Fotogalerie
 Zastupitelstvo
 Návštěvní kniha
 Sport a volný čas
 Internet a DVB-T
 SMS zdarma
 » Leletice
 » Vacíkov 

  Informace z jednání OZ  14.5.2007

   

             

  1.       Starosta přednesl návrh na změnu otázky při konání místního referenda dne 2. 6. 2007..

           Obecní zastupitelstvo schvaluje v souladu s ustanovením §84 odst. 2j zákona č.             128/2000 Sb., o obcích ve znění později vydaných předpisů a zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,změnu otázky k vyhlášenému místnímu referendu:         Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Hvožďany podniklo veškerá zákonná    opatření k tomu, aby zamezilo výstavbě radarové základny Spojených států amerických na území Vojenského újezdu Brdy.

  Toto znění otázky nahrazuje znění z původního usnesení ze dne 26.4.2007, změna otázky byla jednohlasně schválena.

              Na základě požadavků zastupitelů byl pověřen starosta obce zorganizovat přednášku na téma problematiky kolem radaru, kterou provádí starosta obce Trokavec.          

   

  2.   -  Obecní zastupitelstvo schválilo prodloužení výše uvedené nájemní smlouvy na obecní   byt v čp. 160 pro pana Zdeňka Procházku za stávajících podmínek na dobu určitou do 31.10.2008

         - OZ schválilo žádost p. MUDr.Jaroslava Klimenta na prodloužení smlouvy na pronájem pozemku v k.u. Leletice o velikosti 47 m2 do 31.7.2010 za stávajících podmínek.

         -   Na základě připomínek  zastupitelstvo obce rozhodlo, že pronájmy pozemků při okraji lesa nebudou po roce 2010 prodlužovány  nikomu.Důvodem dalšího neprodlužování smluv jsou problémy, které vznikají při těžebních pracích v okrajových partiích lesa a často i na osobní žádosti  chatařů, kteří si stěžují že okrajové stromy ohrožují jejich nemovitosti při vichřicích apod.      

   

  3.     OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1/2007.

   

  4.     Starosta obce seznámil zastupitele se závazným  stanoviskem Krajské hygienické stanice Stř. kraje se sídlem v Praze ohledně  možného nepříznivého ovlivnění okolí. Krajská hygienická stanice s umístěním základové stanice souhlasí a potvrzuje, že z výpočtu možného

  vlivu neionizujícího záření z provozu instalovaného zařízení  nedojde k nepříznivému ovlivnění okolí. Dále byl vznesen požadavek, aby společnost T-Mobile umožnila na tento stožár umístit i vysílače pro ostatní operátory, aby věž sloužila také jako rozhledna. Na základě toho bylo provedeno hlasování o vydání předběžného souhlasu. 7 zastupitelů hlasovalo pro , 4 zastupitelé byli proti.

              Obecní zastupitelstvo vydalo většinou hlasů předběžný souhlas k výstavbě stanice  T-Mobile na vrchu Javory s možností vyjádřit se k výstavbě po ujasnění projektové dokumentace .

   

  5.    Různé

              -Okresní soud v Příbrami provádí přezkoumání rozhodnutí Pozemkového úřadu ohledně pozemku, na kterém jsou  vybudované obecní studny pod Planinami.Jednání bylo zatím odročeno.

              -Ředitelka školy informovala o počtu žáků na ZŠ na školský rok 2007/2008.

              -Byla přednesena zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2006 u obce.

              Na základě požadavků zastupitelů bylo uloženo starostovi, aby zajistil audit pro ZŠ a MŠ za rok 2006. 

   © 2006-2008 Zeman J.