Úvodní strana Mapa webu Odkazy Kulturní přehled Kontakty
 Základní informace
 Zprávy z OZ
      - 27.03.2008
      - 17.01.2008
      - 13.12.2007
      - 25.10.2007
      - 30.08.2007
      - 28.06.2007
      - 14.05.2007
      - 26.04.2007
      - 01.03.2007
      - 17.01.2007
      - 19.12.2006
      - 15.11.2006
 Jak to vidíme my?
 Fotogalerie
 Zastupitelstvo
 Návštěvní kniha
 Sport a volný čas
 Internet a DVB-T
 SMS zdarma
 » Leletice
 » Vacíkov
  Informace z jednání OZ ze dne 1. 3. 2007

   

   

  1. Schválen návrh smlouvy mezí Obcí Hvožďany a firmou TERANO CA s.r. o. o odkoupení pozemků .
  2. Schválení návrhu rozpočtu na  rok 2007 ve výši příjmy a výdaje 20.377.200 Kč.
  3. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2008-2009 v oblasti příjmů  v roce 2008  příjmy a výdaje 12.380. tis. Kč a v roce 2009 11.700 tis.Kč
  4. K 31. 12. 2006 provedena inventarizace obecního majetku. Členové inventarizační komise odsouhlasili bez připomínek inventární zápis. Přebytek finančních prostředků z roku 2006 činil 1.897.502,- Kč
  5. Uvolněný byt ve Vacíkově čp. 65 přidělen  žadatelce paní Heleně Šefrnové za těchto podmínek:pronájem na dobu určitou  a to na dobu jednoho roku. Podmínky pronájmu jako v předchozí nájemní smlouvě. Po skončení  doby nájmu možno prodloužení.
  6. Výstavba základové stanice T-MOBILE na pozemku č. 200/1 Javory . Ankety se zúčastnilo 121 občanů. 76 občanů pro, 45 občanů proti.Žadatel předloží technickou zprávu s dopady na životní prostředí a lidské zdraví.  Za předpokladu, že v této  technické zprávě bude kladné vyjádření OHS  bude na příštím jednání OZ s konečnou platností o této záležitosti rozhodnuto
  7. Žádost Ing. Františka Štefana na odstranění starých stromů, ohrožující jeho majetek v Jamkách, bude provedena prohlídka  a stromy nevhodné budou navrženy k poražení.
  8. Ivan Holub – žádost o odprodání obecních pozemků č. parcely 83 a 774 v k.ú. Leletice Pozemek č. 83 možno odkoupit za podmínky 100 Kč/m2 za účelem výstavby rekreačního domku.Pozemek č. parcely 774 nelze odprodat, obec provedla výsadbu lesních stromků bude převeden do kultury les. Hranice pozemku mezi č.parcely 83 a 84 budou vytýčeny a současný vlastník pozemku č. 84 požádal o zarovnání hranic a tím může dojít ke snížení výměry prodávaného pozemku o cca 90 m2.
  9. Návrh petice za vypsání celostátního referenda „Souhlas s umístěním a existencí základny Národního raketového systému obrany USA na území ČR. Petiční archy budou dostupné na správním území obce v budově obecního úřadu a ve všech prodejnách potravin.
  10.  Předložena žádost Obce Hvožďany o pořízení územního plánu pro Obec Hvožďany a části Leletice, Vacíkov, Roželov  a  Pozdyni. Pořizovatelem bude obec s rozšířenou působností tj. Městský úřad Příbram.
  11. Informace o získání dotace  finančních prostředků na  propagaci obcí a Mikroregionu Třemšín.Získána  dotace ve výši 1 milion Kč  z prostředků  Ministerstva  pro  místní  rozvoj a 200 tis. od Krajského úřadu Stř. kraje. Vlastní zdroje obcí budou rozúčtovány dle obyvatel.


© 2006-2008 Zeman J.